Statsrad Regjeringen No

Statsråd Regjeringen No

Statsråd Regjeringen No

Offisielt fra statsråd 14. oktober 2021. 14.10.2021 offisielt fra statsråd statsministerens kontor. i statsrådet kl. 10 i dag fikk erna solbergs regjering innvilget sin avskjedssøknad samtidig som jonas gahr støres regjering ble utnevnt. begge vedtakene gjelder fra kl. 12 i dag. forrige. Betydningen av denne behandlingsmåten er først og fremst at statsrådsakene formelt sett behandles av hele regjeringen og ikke bare av den statsråden som beslutningen sorterer under. at saken er behandlet i statsråd, har også den betydningen at den automatisk kommer under parlamentarisk kontroll ved stortingets gjennomgåelse av. Offisielt frå statsrådet 7. januar 2022. i statsråd i dag vart det lagt fram eit forslag om endringar i mellombels lov om kompensasjonsyting for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar som har mista inntekt som følgje av covid 19. statsråd ble holdt på oslo slott 7. januar 2022. følgende vedtak offentliggjøres: 1. proposisjoner og. Offisielt frå statsrådet 14. januar 2022. i statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære straumutgifter. statsråd vart halde på oslo slott 14. januar 2022. Offisielt frå statsrådet 1. oktober 2021. i statsrådet i dag vart det mellom anna fremma forslag om ikraftsetjing av lov om verksemder si openheit og arbeid med grunnleggande menneskerettar og sømelege arbeidsforhold (åpenhetsloven). statsråd vart halde på det kongelege slott 1. oktober 2021.

Regjeringen I Arbeid Regjeringen No

Regjeringen I Arbeid Regjeringen No

Marte mjøs persen er ny olje og energiminister. stortingsrepresentant marte mjøs persen (ap) frå bergen blei torsdag 14. oktober utnemnd til ny statsråd i olje og energidepartementet i jonas gahr støres regjering. statsråd marte mjøs persen på sitt nye kontor i olje og energidepartementet 14. oktober 2021. foto: margrete løbben. Offisielt frå statsråd 13. mars 2020. i statsråd i dag vart det mellom anna fremma to proposisjonar om økonomiske tiltak og endringar i skattelova og skattebetalingslova, i samband med virusutbrotet. statsråd vart halde på oslo slott 13. mars 2020. følgjande vedtak vert gjort kjende:. Barne og familieminister kjersti toppe (sp) besøkjer bergen måndag 25. oktober. ho vil besøkje bergen akuttsenter (natland), ein institusjon i det statlege barnevernet, frå klokka 11.45 12.45. ho vil òg vere tilstades på den høgtidelege markeringa av 75 årsjubileet til universitetet i bergen. markeringa startar klokka 14.00.

Ny Statsråd I Kommunal Og Moderniseringsdepartementet Regjeringen No

Ny Statsråd I Kommunal Og Moderniseringsdepartementet Regjeringen No

Gratulerer Med Dagen! | Regjeringen.no

statsminister erna solberg gratulerer alle med 17. mai i grunnlovsjubileumsåret 2014. regjeringen inviterte til klimakonferanse 13. mars 2014 i oslo rådhus. Åtte regjeringsmedlemmer delok, i tillegg til rundt 90 andre regjeringen inviterte til klimakonferanse 13. mars 2014 i oslo rådhus. Åtte regjeringsmedlemmer deltok, i tillegg til rundt 90 videoer om regjeringen , stortinget osv coronaviruset setter oss alle på prøve sier statsminister erna solberg. nå vil regjeringen ruste norge til en coronaepidemi ved å regjeringen inviterte til klimakonferanse 13. mars 2014 i oslo rådhus. Åtte regjeringsmedlemmer deltok, i tillegg til rundt 90 25. november 2021 fremmet guri melby og venstre et dokument 8 forslag i stortinget om mer europeisk samarbeid. venstre 200 millioner kroner til forskerinitiert forskning regjeringen ønsker å gi den grunnleggende forskningen et løft i 2012. regjeringen stoltenberg ii regjeringen vil ta i bruk lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus, et bedre protestkonsert mot regjeringens privatisering av jernbanen i norge, utenfor stortinget 15. juni. hjulslaget er en gruppe bestående

Related image with statsrad regjeringen no

Related image with statsrad regjeringen no